Με τον όρο μουσικοκινητική αναφερόμαστε στο συνδυασμό της μουσικής με την κίνηση και περιλαμβάνει:
α. μουσική: γνωριμία με τα μουσικά όργανα, τις νότες, την αίσθηση του χρόνου και του ρυθμού
β. κίνηση: εξοικείωση με το σώμα μέσα στο χώρο και το χρόνο, αυτοσχεδιασμός
γ. λόγος: ο λόγος γίνεται το μέσο ώστε να βιώσουν τα παιδιά το ρυθμό των λέξεων, που γίνονται ήχοι και τραγούδι.
Κάθε παιδί έχει την ευκαιρία να βιώσει μέσα από το σώμα του και την κίνησή του τις αρχές της μουσικής, του λόγου και του χορού σύμφωνα με το δικό του τρόπο.
Ο συνδυασμός μουσικής και κίνησης είναι πολύ σημαντικός για όλες τις ηλικίες των παιδιών, ακόμα και στις πολύ μικρές, γιατί συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Αναπτύσσει δεξιότητες όπως: παρατηρητικότητα, ετοιμότητα, φαντασία, πρωτοβουλία, συνεργασία και ομαδικότητα, αλληλεπίδραση, ακουστική και οπτική μνήμη, ανάπτυξη του λόγου κά.
Η μουσικοκινητική αποτελεί επίσης σημαντική μέθοδος διδασκαλίας για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η μουσική με την όποια μορφή της μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη δόμηση του συναισθηματικού κόσμου των παιδιών και στη δημιουργία μιας ίσως πιο ισορροπημένης προσωπικότητας.

Δείτε το εβδομαδιαίο πρόγραμμά μας

επικοινωνία – try a class